Chippen/ Paardenpaspoort

Sinds 1 januari 2016 geldt er naast de al bestaande voorschriften voor I&R paard, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften staan in EU-verordening 2015/262. Hieronder wordt aangegeven welke voorschriften voor de houder van een paard, pony of ezel van belang zijn.
                   

De Identificatietermijn
In Nederland moet een paard binnen zes maanden na de geboorte gechipt zijn en een paspoort hebben. In sommige lidstaten geldt een andere identificatietermijn. Als deze termijn wordt overschreden, wordt het paard definitief uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie. Het aanvraagformulier voor een paspoort moet uiterlijk vier weken voor het einde van de identificatietermijn (zes maanden na geboorte) bij de paspoortuitgevende instantie zijn, zodat deze voldoende tijd heeft om het paard te registreren en het paspoort te maken. Het is dus van belang om tijdig een afspraak te maken met de paspoortuitgevende instantie waar het paspoort wordt aangevraagd. Het paspoort wordt aangevraagd met een aanvraagformulier dat wordt ingevuld en ondertekend door een paardenpaspoortconsulent of een gekwalificeerde dierenarts en door de houder. Het formulier moet na ondertekening binnen 7 dagen zijn ingediend bij de paspoortuitgevende instantie, anders wordt het niet meer in behandeling genomen en moet opnieuw een aanvraagformulier ingevuld worden.

Paspoort aanvragen
Een paspoort wordt aangevraagd bij een paspoortuitgevende instantie in het land waar het paard staat. Als het gaat om een stamboekpaspoort of een FEI-paspoort, mag het paspoort ook in een andere lidstaat aangevraagd worden. Ook in dit geval geldt dat het paard het paspoort binnen de zes maanden na de geboorte moet hebben.
Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.

Dit geldt met name voor:
 • De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.
 • Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort.
 • Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoortuitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist.
Als er iets wijzigt in de identificatiegegevens moet de houder het paspoort binnen 30 dagen indienen bij de instantie van afgifte of, als het paard inmiddels in een ander land is, bij een paspoortuitgevende instantie daar. Een houder mag niet zelf de gegevens in een paspoort veranderen, dan wordt het paspoort ongeldig.
Als het paspoort voor actualisering tijdelijk bij de paspoortuitgevende instantie moet blijven, krijgt de houder zolang een tijdelijk document. Met dit document, dat het paspoort tijdelijk vervangt, mag een paard maximaal 45 dagen vervoerd worden binnen Nederland.
Een paard met een tijdelijk document mag ook naar een andere lidstaat worden vervoerd, of via een andere lidstaat worden geëxporteerd naar een land buiten de EU (derde land), mits er een gezondheidscertificaat aanwezig is. Paarden met een tijdelijk document mogen niet worden geslacht.
Een duplicaat of vervangend paspoort wordt aangevraagd bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Als het paard inmiddels in een andere lidstaat is, mag het duplicaat ook daar worden aangevraagd.
Voor een paard met een paspoort uit een derde land heeft de houder de keuze of hij/zij het duplicaat/vervangend paspoort bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie aanvraagt, of bij de instantie in het derde land die het origineel heeft uitgegeven.
 
Inhoud paspoort en de schets
De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders.
De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoortuitgevende instantie. Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. Dit geldt alleen voor nieuwe aangevraagde paspoorten, niet voor de reeds al uitgegeven paspoorten. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen. Na de dood van een paard moet de houder het paspoort binnen 30 dagen inleveren bij de instantie die het heeft uitgegeven.

Bewaarplaats paspoort
Het paspoort dient als een identificatiebewijs en niet als eigendomsbewijs. Het paspoort hoort daarom in principe altijd bij het paard te zijn. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen, namelijk:
 • als een paard in een stal of een wei staat en de houder het paspoort onmiddellijk kan overhandigen,
 • als het om een nog niet gespeend veulen gaat dat vergezeld gaat van de moeder of zoogmerrie,
 • als het paard tijdelijk bereden, gemend, geleid of meegenomen wordt in de buurt van het bedrijf of als paarden verweidt worden,
 • als het om een paard gaat dat deelneemt aan een training of proef voor een wedstrijd of evenement waarvoor het tijdelijk het terrein waar dit plaatsvindt moet verlaten,
 • als een paard verplaatst of vervoerd moet worden vanwege een noodsituatie.

Koop nooit een paard zonder paspoort en neem gelijk met het paard ook het paspoort in ontvangst.

Centrale databank
Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoortuitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank. Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De paspoortuitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. Over dit punt is nog enige onduidelijkheid. Zangersheide bijv registreert de paarden zelf bij het RVO, andere buitenlandse stamboeken (nog) niet. Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.
Paarden die tijdelijk in Nederland zijn, zoals in de volgende gevallen, hoeven niet in de centrale databank van RVO.nl te komen:

 • Paarden die hoogstens 90 dagen in een andere lidstaat verblijven voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden.
 • Hengsten die met het oog op het fokseizoen in een andere lidstaat verblijven.
 • Merries die hoogstens 90 dagen voor de fokkerij in een andere lidstaat verblijven.
 • Paarden die om medische reden in een veterinaire instelling zijn.
 • Paarden die binnen 10 dagen na invoer in een ander lidstaat worden geslacht.

Status wel of niet geschikt voor humane consumptie
Niet elk paard mag geslacht worden voor humane consumptie. Als een paard niet geslacht mag worden voor humane consumptie, wordt dit aangegeven in het paspoort en dit komt ook in de centrale databank te staan. Een paard wordt uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie in de volgende gevallen:

 • Als een duplicaat of vervangend paspoort wordt afgegeven.
 • Als de identificatietermijn van 6 maanden overschreden is.
 • Als de eigenaar zelf wil dat het paard niet geslacht wordt.
 •  Als het paard bepaalde medicijnen toegediend krijgt.

Om te controleren of een paard in de centrale databank staat en voor meer informatie over identificatie en registratie van paarden, kijk op de website van RVO.nl                  

Bron: sectorraad paardPaardenpraktijk de Kroon
  • Postadres

   Steenweg 82
   4781 AR Moerdijk

   06 20 36 08 87
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Social Media

   Volg ons op Facebook:

  • Veulen
  • Image 01